Παραλείπω

✨ Απολαύστε ΕΚΠΤΩΣΗ 10% σε Όλα τα Ρούχα Εγκυμοσύνης & Θηλασμού! Χρησιμοποιήστε τον Κωδικό: MAMA ✨

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES

Πολιτική Απορρήτου
Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:
H  « LM FASHION» EOOD είναι μια εταιρεία εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Φορέα
Καταχωρίσεων με Ενιαίο Κωδικό Αναγνώρισης: 204203797, με έδρα και διεύθυνση διοικήσεως:
2 Zavodska str., Pazardzhik
Τηλέφωνο: +30 21 1199 0313
Ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@soonmama.gr

Λόγοι και σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει των ακόλουθων λόγων:
● Βάσει της Σύμβασης που συνάψαμε με σκοπό την εκτέλεση των υποχρεώσεων μας σχετικά μ’ αυτή,
● Βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας - ο σκοπός αναφέρεται για κάθε συγκεκριμένη περίιπτωση,
● Βάσει προβλεπόμενης από τον Νόμο υποχρέωσης.
Στις επόμενες παραγράφους θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανάλογα με τους λόγους για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟ- ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές και προ-συμβατικές μας υποχρεώσεις και για να κάνουμε χρήση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που συνάψαμε με εσάς.

Σκοποί επεξεργασίας:
● διαπίστωση της ταυτότητάς σας,
● διαχείριση και εκτέλεση των αιτημάτων σας και την εκτέλεση της Συμβάσης που έχουμε συνάψει,
● κατάρτιση πρότασης για σύναψη Σύμβασης,
● προετοιμασία και αποστολή απόδειξης/ τιμολογίου για τις υπηρεσίες μας που χρησιμοποιείτε,
● για να εξασφαλίσουμε την ολοκληρωμένη σας εξυπηρέτηση όπως και για να εισπράξουμε τα οφειλόμενα ποσά για υπηρεσίες που προσφέραμε
● για τη διατήρηση της αλληλογραφίας σχετικά με παραγγελίες που έγιναν, για την επεξεργασία αιτημάτων, για την αναφορά προβλημάτων κ.λπ.
● για την πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις υπηρεσίες μας που χρησιμοποιείτε,
● για την ανάλυση της ιστορίας του πελάτη,
● για να διαπιστώσουμε ή/ και να αποτρέψουμε μη νόμιμες ενέργειες ή ενέργειες που είναι αντίθετες με τους όρους μας για τις ανάλογες υπηρεσίες.
Στοιχεία τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει αυτού:
Βάσει της Σύμβασης που συνάψαμε επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες για το είδος και το περιεχόμενο της συμβατικής σχέσης, όπως και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με τη συμβατική έννομη σχέση, συμπεριλαμβανόμενα και:
● προσωπικά δεδομένα για εξασφάλιση της επικοινωνίας - διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο
● στοιχεία ταυτοποίησης - όνομα, πατρώνυμο, επώνυμο, μοναδικός αριθμός πολίτη ή προσωπικός αριθμός αλλοδαπού, μόνιμη διεύθυνση κατοικίας,
● στοιχεία για τις παραγγελίες που έγιναν,
● αλληλογραφία σχετικά με την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολές, πληροφορίες για τα αιτήματα σας για λύση προβλημάτων, καταγγελίες, αιτήσεις, παράπονα, αναπληροφόρηση, που λαμβάνουμε από εσας,
● πληροφορίες που σχετίζονται με την πιστωτική ή τη χρεωστική σας κάρτα, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ή άλλες τραπεζικές ή πληροφορίες πληρωμής σχετικά με τις πληρωμές που έγιναν.

Άλλες πληροφορίες όπως:
● Αριθμός πελάτη, κωδικός ή άλλος αριθμός αναγνώρισης, που δημιουργήθηκε για την ταυτοποίηση
● IP διεύθυνση κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας,
● Δημογραφικά στοιχεία
● Στοιχεία για το προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
● Πληροφορίες για τις ενέργειές σας στο διαδικτυακό μας τόπο
Η επεξεργασία των άνω αναφερομένων προσωπικών δεδομένων για μας είναι υποχρεωτική για να μπορούμε να συνάψουμε μαζί σας Σύμβαση και να την τηρήσουμε. Χωρίς τα άνω αναφερόμενα στοιχεία δεν θα μπορούσαμε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη Σύμβαση.
Παρέχουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.
Παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους και ο βασικός μας σκοπός είναι να σας προσφέρουμε ποιοτική, γρήγορη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση. Δεν διαθέτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους πριν βεβαιωθούμε ότι έχουν λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία αυτών των δεδομένων και προσπαθούμε να πραγματοποιούμε αυστηρό έλεγχο για την εκτέλεση αυτού του σκοπού. Σ’ αυτή την περίπτωση εμείς παραμένουμε υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων σας.
Μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών (υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων):
● ταχυδρομικές εταιρείες και εταιρείες ταχυμεταφοράς και πιο συγκεκριμένα:  «DPD» ΑΔ
● πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί να συντηρούν τον εξοπλισμό, το λογισμικό, τους υπολογιστές, που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητα για τη άσκηση της δραστηριότητας της Εταιρείας
● πρόσωπα που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς
Πότε διαγράφουμε τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για αυτόν τον λόγο
Διαγράφουμε τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για αυτό τον λόγο 2 έτη μετά από τη λήξη της συμβατικής σχέσης ανεξάρτητα εάν ο τερματισμός των σχέσεων οφείλεται στη λήξη της σύμβασης, στην ακύρωσή της ή σε άλλη αιτία.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Υπάρχει πιθανότητα στον Νόμο να προβλέπεται υποχρέωση να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά
σας δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε επεξεργασία όπως, παραδείγματος χάριν:
● Υποχρεώσεις από τον Νόμο σχετικά με τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
● Τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά με την εκ’ αποστάσεως πώληση, την πώληση εκτός του καταστήματος, που προβλέπονται στον Νόμο περί προστασίας καταναλωτών,
● Παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή προστασίας καταναλωτών ή σε τρίτα πρόσωπα, που προβλέπεται στον Νόμο περί προστασίας καταναλωτών,
● Παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην κανονιστική ρύθμιση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
● Υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Νόμο περί λογιστικής και στον Φορολογικό - ασφαλιστικό κώδικα και σε άλλες κανονιστικές πράξης, σχετικά με την τήρηση νόμιμης λογιστικής.
● Παροχή πληροφοριών στα δικαστήρια και σε τρίτα πρόσωπα στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας, σύμφωνα μια τους κανονισμούς που ισχύουν για τη διαδικασία.
● Επαλήθευση ηλικίας κατά τις αγορές μέσω διαδικτύου.
Πότε διαγράφουμε τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για αυτόν τον λόγο
Τα στοιχεία, τα οποία συλλέγονται σχετικά με προβλεπόμενη από τον Νόμο υποχρέωση, διαγράφονται όταν η υποχρέωση για συλλογή και αποθήκευση εκπληρωθεί ή πάψει να ισχύει.
Παραδείγματος χάριν:
● σύμφωνα με τον Νόμο περί λογιστικής για την αποθήκευση και επεξεργασία λογιστικών δεδομένων - μετά από 11 χρόνια,
● υποχρεώσεις για παροχή πληροφοριών στα δικαστήρια, στα αρμόδια κρατικά όργανα κ.λπ. αιτίες, που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία - μετά από 5 χρόνια. Παροχή στοιχείων σε τρίτους Όταν βάσει Νόμου για μας προβλέπεται υποχρέωση, είναι δυνατών να διαθέσουμε προσωπικά σας δεδομένα στα αρμόδιο κρατικό όργανο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.


ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτούς τους λόγους μόνο με τη ρητή, σαφή και οικειοθελής σας συγκατάθεση. Δεν προβλέπουμε αρνητικές συνέπειες για εσάς εάν αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Ή συγκατάθεση είναι μια ξεχωριστή βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ο σκοπός της επεξεργασίας αναφέρεται σ’ αυτή και δεν καλύπτεται από τους σκοπούς που απαριθμούνται στις παρούσες πολιτικές. Εάν μας δώσετε τη σχετική συγκατάθεση και μέχρι την άρση της ή τη λήξη οποιωνδήποτε συμβατικών σχέσεων, προετοιμάζουμε για εσάς κατάλληλες
προτάσεις για προϊόντα/ υπηρεσίες, πραγματοποιώντας λεπτομερείς αναλύσεις των βασικών σας προσωπικών δεδομένων. Η λεπτομερής ανάλυσης είναι μια μέθοδος ανάλυσης, που επιτρέπει την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων μέσω στατιστικών μοντέλων και αλγόριθμων και άλλων, που περιλαμβάνουν τη χρήση προσωπικών δεδομένων όπως και διαδικασίες ψευδωνυμοποίησης και ανωνυμοποίησης τους προκειμένου να εξαχθούν πληροφορίες σχετικά
με τις τάσεις και τους διάφορους στατιστικούς δείκτες. Στοιχεία τα οποία επεξεργαζόμαστε για αυτούς τους λόγους:
Για αυτούς τους λόγους, επεξεργαζόμαστε μόνο δεδομένα για τα οποία μας έχετε παράσχει με τη ρητή σας συγκατάθεσή. Τα συγκεκριμένα δεδομένα καθορίζονται για κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Συνήθως αυτές οι πληροφορίες είναι: ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση email. Παροχή δεδομένων σε τρίτους Για αυτούς τους λόγους ενδέχεται να παρέχουμε τα δεδομένα σας σε εταιρείες μάρκετινγκ,
Facebook, Google κ.λπ.

Άρση συγκατάθεσης
Οι συγκαταθέσεις που παραχωρήθηκαν μπορούν να αρθούν ανά πάσα στιγμή. Η άρση της συγκατάθεσης δεν έχει επίπτωση στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων. Εάν κάνετε άρση της συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με έναν ή με όλους τους τρόπους που περιγράφονται άνω, δεν θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες για τους άνω αναφερόμενους σκοπούς. Ή άρση της συγκατάθεσης
δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης που έγινε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.
Για να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας είναι απαραίτητο μόνο να χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο ή απλά τα στοιχεία επικοινωνίας μας. Πότε διαγράφουμε τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για αυτούς τους λόγους;
Διαγράφουμε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για αυτούς τους λόγους κατόπιν αιτήματός σας ή 2 χρόνια μετά την αρχική τους συλλογή.


ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για στατικούς σκοπούς, δηλαδή για αναλύσεις στις οποίες τα αποτελέσματα είναι μόνο περίληψη και επομένως τα δεδομένα είναι ανώνυμα. Η αναγνώριση συγκεκριμένου ατόμου βάσει αυτών των πληροφοριών είναι αδύνατη. Τα δεδομένα σας μπορούν να ανωνυμοποιηθούν. Η ανωνυμοποίηση είναι μια εναλλακτική λύση στη διαγραφή
δεδομένων. Μετά την ανωνυμοποίηση, όλα τα προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία/ στοιχεία που επιτρέπουν να ταυτοποιηθείτε διαγράφονται αμετάκλητα. Δεν υπάρχουν κανονιστική υποχρέωση να διαγραφούν τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα, επειδή δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα.
Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Για να εξασφαλίσουμε κατάλληλη προστασία των δεδομένων της εταιρείας και των πελατών μας, εφαρμόζουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που προβλέπονται από τον Νόμο περί της προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει κανόνες για την πρόληψη παραβιάσεων και παραβιάσεων της ασφάλειας και έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος βοηθά τις διαδικασίες προστασίας και εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων σας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια στην επεξεργασία, τη μετάδοση και την αποθήκευση των
δεδομένων σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πρόσθετους μηχανισμούς προστασίας όπως κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση κ.λπ.
Προσωπικά δεδομένα που έχουμε λάβει από τρίτους: Δεν λαμβάνουμε στοιχεία από τρίτους.


Δικαιώματα των Χρηστών
Κάθε Χρήστης του διαδικτυακού τόπου απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τη Βουλγαρική νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.


Ο κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα στην:
● Ενημέρωση (αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας),
● Πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα,
● Διόρθωση (εάν τα στοιχεία δεν είναι ακριβή)
● Διαγραφή προσωπικών δεδομένων (το δικαίωμα «να ξεχαστείς»),
● Στον περιορισμό επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τον εκτελών την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων,
● Στην φορητότητα προσωπικών δεδομένων μεταξύ ξεχωριστών διαχειριστών,
● Στην προβολή αντιρρήσεων για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
● Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην αποτελέσει αντικείμενο απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανόμενης δημιουργίας προφίλ, η οποία γεννά νομικές συνέπειες για το υποκείμενο των δεδομένων ή τον επηρεάζει με παρόμοιο τρόπο σημαντικά.
● Δικαίωμα δικαστικής ή διοικητικής προστασίας σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.
Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει διαγραφή εάν υφίσταται μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
● Τα προσωπικά στοιχεία δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο.
● Ο Χρήστης έχει ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στην οποία βασίζεται η επεξεργασία δεδομένων και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
● Ο χρήστης - κάτοχος των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν νομιμοί λόγοι για την επεξεργασία που να υπερισχύουν.
● Τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί μη νόμιμη επεξεργασία,
● Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούν με μια νομική υποχρέωση σύμφωνα με την νομοθεσία της Ένωσης ή με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους που ισχύει για τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
● Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας σε παιδιά και η συγκατάθεση έχει δοθεί από τον γονέα/ κηδεμόνα που είναι υπεύθυνος για το παιδί.
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας όταν:
● Αμφισβητήσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση ο περιορισμός της επεξεργασίας ισχύει εωσότου ο υπεύθυνος επεξεργασίας ελέγξει την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων,
● Η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη, αλλά ο Χρήστης δεν επιθυμεί τα προσωπικά του δεδομένα να διαγραφούν, αλλά απαιτεί να περιοριστεί η χρήση τους.
● Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέων τα προσωπικά στοιχεία για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά ο Χρήστης τους απαιτεί για τη διαπίστωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
● Αντιτίθεται στην επεξεργασία εν αναμονή των αποτελεσμάτων ελέγχου σχετικά με το κατά πόσο οι νομικοί λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν των συμφερόντων του Χρήστη.

Δικαίωμα φορητότητας
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και τα οποία έχει παράσχει στον Υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και έχει το δικαίωμα να μεταφέρει αυτά τα δεδομένα σε άλλο Υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδια από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας
στο οποίο έχουν διατεθεί, όταν τα δεδομένα παρέχονται όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή συμβατική υποχρέωση και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Κατά την άσκηση του δικαιώματός του για φορητότητα των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα να λαμβάνει απευθείας μεταφορά προσωπικών δεδομένων από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε έναν άλλο, όταν αυτό
είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα αντίρρησης
Οι Χρήστες έχουν δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποχρεούται να τερματίσει την επεξεργασία, εκτός εάν αποδείξει ότι υπάρχουν βάσιμοι νομικοί λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ή για τη δημιουργία, την άσκηση ή την προστασία νομικών
αξιώσεων. Σε περίπτωση αντίρρησης κατά της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, η επεξεργασία θα πρέπει να διακοπεί αμέσως.

Υποβολή καταγγελίας στην εποπτική αρχή
Ο κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία κατά της μη νόμιμης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων στην Επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων ή σε αρμόδιο δικαστήριο.


Διατήρηση Μητρώου
Διατηρούμε ένα μητρώο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας για τις οποίες είμαστε υπεύθυνοι.
Το μητρώο αυτό περιέχει όλες τις πληροφορίες όπως ακολουθούν:
● Η επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας
● Οι σκοποί της επεξεργασίας
● Περιγραφή των κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων και των κατηγοριών προσωπικών δεδομένων
● Οι κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους γνωστοποιούνται ή πρόκειται να αποκαλυφθούν προσωπικά δεδομένα,
● συμπεριλαμβανομένων αποδεκτών σε τρίτες χώρες ή διεθνές οργανώσεις.
● Όταν είναι εφικτό, τις προβλεπόμενες προθεσμίες για διαγραφή των διάφορων κατηγοριών δεδομένων.
● Όταν είναι εφικτό, μια γενική περιγραφή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας.

COOKIES (Αρχεία «Μπισκοτάκια»)
Πολιτική σχετικά με τα αρχεία «Cookies»


Χρήση «cookies»
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου ή μικρά πακέτα πληροφοριών, τα οποία αποθηκεύονται μέσω του φυλλομετρητή διαδικτύου στην συσκευή σας (υπολογιστής, ταμπλέτα, φορητός υπολογιστής, τηλέφωνο), όταν επισκέπτεστε διάφορους διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Ο βασικός σκοπός των «cookies» είναι να κάνουν τον Χρήστη αναγνωρίσιμο όταν επιστρέψει στον διαδικτυακό τόπο. Κάποια «cookies» έχουν μια πιο
ιδιαίτερη εφαρμογή όπως π.χ. να απομνημονεύουν τη συμπεριφορά του χρήστη στον διαδικτυακό τόπο και να διευκολύνουν τον χρήστη κατά τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα πως λειτουργούν τα «cookies» μπορείτε να βρείτε στο
διαδίκτυο.

Πως χρησιμοποιούνται τα «cookies» σ’ αυτόν τον διαδικτυακό τόπο;
Χρησιμοποιούμε τα «cookies» σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο κυρίως για να διευκολύνουμε τη χρηστικότητα του ιστότοπου, να βελτιώσουμε την απόδοσή του και να αποθηκεύσουμε πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών. Κατά τη διαδικασία αυτή δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα, δηλαδή δεν μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε ως άτομο μέσω των «cookies» στον διαδικτυακό τόπο, επομένως ο Νόμος περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων δεν εφαρμόζετε σχετικά με τη συλλογή αυτών των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα «cookies» χρησιμοποιούνται συνήθως σε συνοπτική μορφή για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του διαδικτυακού τόπου, η οποία μας επιτρέπει να
βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα του ιστότοπου, τις διαδρομές χρήστη και το περιεχόμενο που χρησιμοποιείται.
Τι είδος «cookies» χρησιμοποιούνται στον διαδικτυακό μας τόπο;
«Cookies» συνεδρίας Αυτό το είδος «cookies» διευκολύνει τη χρήση του διαδικτυακού τόπου αποθηκεύοντας πληροφορίες προσωρινά, μόνο στο πλαίσιο της συνεδρίας του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείται. Συνήθως οι πληροφορίες που αποθηκεύονται μέσω αυτών είναι ποια εμπορεύματα ή υπηρεσίες έχετε προσθέσει στο καλάθι, ποιες σελίδες του ιστότοπου έχετε επισκεφτεί και πώς φτάσατε στις συγκεκριμένες πληροφορίες. Αυτά τα «cookies» δεν συλλέγουν πληροφορίες από τη συσκευή σας και διαγράφονται αυτόματα όταν αποχωρείτε από τον διαδικτυακό τόπο ή όταν τερματίσετε τη συνεδρία του φυλλομετρητή ιστοσελίδων.

Επίμονα «cookies»
Μας δίνουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση, όπως την ανάλυση των επισκέψεων στον διαδικτυακό τόπο, τον τρόπο με τον οποίο φτάσατε στον ιστότοπο, ποιες σελίδες προβάλατε, ποιες επιλογές διαλέξατε και πού κατευθυνθήκατε μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου. Η παρακολούθηση αυτών των πληροφοριών μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανόμενα να διορθώσουμε τα σφάλματα και να επεκτείνουμε το περιεχόμενο. Η διάρκεια αποθήκευσης αυτού
του τύπου «cookies» ποικίλλει ανάλογα με τον συγκεκριμένο σκοπό τους.


«Cookies» τρίτων
Στο διαδικτυακό μας τόπο υπάρχουν διασυνδέσεις προς άλλους διαδικτυακούς τόπους ή ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους, όπως από το Facebook, το YouTube, το Twitter, το Google+, το LinkedIn, από τους διαδικτυακούς τόπους συνεργατών. Όταν επισκέπτεστε αυτούς τους ιστότοπους ή ανοίγετε το περιεχόμενο από αυτούς, ενδέχεται να αποθηκεύονται «cookies» από αυτούς τους ιστότοπους στην συσκευή σας. Αυτά τα «cookies»
ορίζονται ως «cookies» τρίτων και δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί της δημιουργίας και της διαχείρισης αυτών των «cookies». Σας συμβουλεύουμε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με αυτά και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τους διαχειρίζουν τα ανάλογα τρίτα πρόσωπα.

Πως μπορώ να διαχειρίζω τη χρήση «cookies» από αυτό τον διαδικτυακό τόπο;
Όλοι οι φυλλομετρητές ιστοσελίδων επιτρέπουν τη διαχείριση των «cookies» από έναν ειδικά δημιουργημένο φάκελο για τον σκοπό αυτό στον περιηγητή ιστού σας. Μπορείτε να αποκλείσετε την παραλαβή «cookies», να διαγράψετε όλα ή μέρος αυτών ή να ορίσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη χρήση των «cookies» πριν ξεκινήσετε μια επίσκεψη στον διαδικτυακό μας τόπο. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η διαγραφή ή ο αποκλεισμός των «cookies» ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τις λειτουργίες του διαδικτυακού μας τόπου και ως
εκ τούτου, την εμπειρία χρήστη σε αυτόν.

Απενεργοποίηση ή αποκλεισμός «cookies»
Ο έλεγχος, η απενεργοποίηση ή ο αποκλεισμός των «cookies» πραγματοποιείται από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή ιστοσελίδων σας. Πρέπει να έχετε υπόψη ότι η πλήρης απαγόρευση της χρήσης όλων των «cookies» ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργική παρουσίαση του διαδικτυακού τόπου, την αποτελεσματικότητά του και την πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες.

Κλείσιμο (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Αναζήτηση

Το καλάθι μου